Polityka środowiskowa

Główna / Polityka środowiskowa

Nasze oddanie środowisku.

Wkład w odpowiedzialność dotyczącą środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa to część filozofii biznesu DAD Polska. Skupiamy się na następujących aspektach:

Odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi

Wydajne korzystanie z energii

Minimalizacja i recykling odpadów

Zapobieganie zanieczyszczeniom dzięki odpowiedniej, praktycznej i sprawdzonej technologii

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, klientów i społeczności, w których pracujemy

Bezpośrednia odpowiedzialność za środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo spoczywa na dziale produkcji. Jednak wszyscy pracownicy wpływają na filozofię firmy w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa poprzez:

  • odpowiedzialne zarządzanie surowcami naturalnymi, wykorzystywanie rozwiązań, które chronią zdrowe lasy i dbają o nie, jendocześnie poprawiając jakość powietrza, wody, dzikich zwierząt i innych warotści publicznych;
  • zmniejszanie wykorzystania nieodnawialnych paliw kopalnych i zakupionej energii elektrycznej poprzez zmniejszenie użycia energii i korzystanie z paliw własnego wyrobu;
  • zmniejszanie ilości odpadów i ich recykling poprzez wielokrotne wykorzystywanie materiałów i przemianę odpadów w energię;
  • pełną zgodność z wymaganiami rządowymi i lokalnymi dotyczącymi środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa;
  • ciągłe usprawnienia techniczne w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa;
  • konstruktywny udział w dyskusjach na każdym poziomie dotyczących problemów z zakresu środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa;
  • aktywną komunikację na temat problemów dotyczących środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa z pracownikami, klientami, akcjonariuszami, urzędnikami i społecznościami, wykorzystując dostępne informacje i podkreślając oddanie firmy wobec odpowiedzialności z zakresu środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa;
  • budowanie odpowiednich programów współpracy z zainteresowanymi stronami.