MyBoard

Interaktywny ekran z powiadomieniami i wiadomościami na żywo.

MyBoard

Ustaw MyBoard (wielkość w calach: 15, 32 lub 43) w centrum swojego cyfrowego lobby. Inteligentne, przyszłościowe i efektywne.

Pokazuj informacje na ekranie na żywo. Po podłączeniu do back office możesz tworzyć własne wiadomości i wyświetlać je na MyBoard jednym kliknięciem! Możesz też użyć własnej apki rezydenckiej Walter jako alternatywy do wyświetlania wiadomości.

Ekran dotykowy może wyświetlać widgety i informacje związane wyłącznie z nieruchomością (prace konserwacyjne, pogoda, ruch uliczny, lokalne oferty biznesowe…).